Quy trình sửa chữa

Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình sửa chữa sản phẩm, dưới dây là các hướng dẫn chi tiết:

– Tất cả các yêu cầu bảo hành PHẢI được gửi với trường thông tin bắt buộc đã điền đầy đủ trong Mẫu/Phiếu Đăng ký Bảo hành. Để cung cấp dịch vụ sửa chữa và/hoặc thay thế tốt nhất có thể cho khách hàng của chúng tôi. UVGREEN có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu bảo hành nào từ bất kỳ bên nào nếu không cung cấp thông tin bắt buộc được quy định.

– Trong thời hạn bảo hành, UVGREEN sẽ lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ thành phần bị lỗi nào còn trong thời hạn bảo hành.

– UVGREEN có quyền thay thế sản phẩm bị lỗi hoặc các bộ phận liên quan bằng một sản phẩm hoặc bộ phận có giá trị tương đương, không nhất thiết phải là sửa chữa nếu thấy đây là trường hợp cần thiết. Trong trường hợp thay thế là cần thiết, các sản phẩm hoặc bộ phận thành phần của sản phẩm được thay thế sẽ trở thành tài sản của UVGREEN.

– Công ty UVGREEN chúng tôi coi số seri, nhãn/tem, phiếu bảo hành rất quan trọng vì đó là điểm tham chiếu; vui lòng không tẩy xóa số seri, bóc nhãn/tem hoặc làm mất phiếu bảo hành để tránh hậu quả không được bảo hành trong tương lai. Các bộ phận lỗi không có nhãn/tem, phiếu bảo hành được coi là vô hiệu bảo hành, và UVGREEN sẽ có quyền tính phí tương ứng khi cần thiết.

– Công ty UVGREEN sẽ tiếp tục bảo hành thiết bị đầu cuối sau khi nó đã được sửa chữa, trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành.

– Trong trường hợp sản phẩm được yêu cầu sửa chữa theo bảo hành, quý khách hàng là đại lý, nhà phân phối và người dùng chịu chi phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm dịch vụ bảo hành của công ty UVGREEN. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa nào do vận chuyển sản phẩm bảo hành từ địa điểm đến và đi của dịch vụ bảo hành của công ty UVGREEN.

 

Hy vọng bạn thấy hữu ích với những thông tin trên. Vui lòng trải nghiệm các sản phẩm của UVGREEN.

Trả lời